Продовольство і сільське господарство

У нашому глобалізованому світі основні політичні теми все більше набувають також і міжнародного значення. Це стосується і таких сфер як продовольство та сільське господарство. Актуальними темами міжнародного співробітництва є всесвітнє забезпечення продуктами харчування, усунення бар'єрів у міжнародній торгівлі, відкриття нових ринків та не в останню чергу добрі двосторонні відносини між державами усіх континентів.

Німеччина й Україна уже протягом багатьох років успішно співпрацюють в аграрному секторі. Посольство Німеччини в Україні підтримує діалог між нашими обома країнами у сфері сільського господарства та продовольства. Важливим елементом співпраці є фінансовані Федеральним міністерством продовольства і сільського господарства Німеччини коопераційні проекти, спрямовані на сприяння розвитку сталого, сучасного сільського господарства. У цьому контексті публікується, зокрема, бюлетень з аграрно-політичною інформацією.

Німецькі аграрні проекти в Україні

Аграрні виставки у Німеччині