Співпраця у сфері охорони природи

Праліс в українських Карпатах Збільшити фото Праліс в українських Карпатах (© Bogomaz Photography) Проект консультативної допомоги (BHP-проект) - Збереження пралісів та старих природних лісів українських Карпат

У багатьох гірських районах Європи ліси інтенсивно використовуються. На відміну від цього в українських Карпатах знаходяться відносно великі площі пралісів і старих природних лісів. Вони є притулком для великого розмаїття видів та накопичили великі маси вуглецю. Значення відповідних лісоохоронних зон було визнане на міжнародному рівні шляхом їхнього занесення у список Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. Великі частки пралісів знаходяться поза межами існуючих охоронних зон. Тому вони можуть стати жертвою як легальної, так і нелегальної вирубки. BHP-проект пропонує підгрунтя для збору інформації про склад і стан пралісів в українських Карпатах з метою її надання українським партнерам для планувальних робіт.

Недоліки управління на покритих очеретом територіях. Великі площі згорілого очерету в районі Дністровського лиману Збільшити фото Недоліки управління на покритих очеретом територіях. Великі площі згорілого очерету в районі Дністровського лиману (© Paul Goriup) Проект консультативної допомоги (BHP-проект) - ReedBASE - Транскордонний інноваційний центр для використання очеретяної біомаси

Поновлювані ресурси біомаси відіграють важливу роль в досягненні кліматозахисних цілей в усьому світі. Сконцентровані в низов'ях і гирлах річок Прут, Дністер і Дунай очеретяні зарості є найбільшими в Європі і пропонують великі обсяги відновлюваних ресурсів. Можливості сталого і природа збереження оптимального з точки зору охорони природи використання цього ресурсу в регіоні ще не оцінені. ReedBASE як прикордонний інноваційний центр має визначити в проектному регіоні площові й реалізаційні потенціали для ревіталізації деградованих територій такою культурою як очерет. Крім того він пропонує платформу для освоєння очеретяної біомаси на засадах сталого, «мокрого» управління.

Карпати в Національному парку Пятра Краюлуй (Румунія) Збільшити фото Карпати в Національному парку Пятра Краюлуй (Румунія) (© Ökologischer Tourismus in Europa e.V.) Проект консультативної допомоги (BHP-проект) - Підтримка реалізації стратегії сталого розвитку туризму в Карпатському регіоні

 Сім карпатських країн підписали у 2003 році Рамкову конвенцію про захист і сталий розвиток Карпат і на цій основі в 2010 році Протокол про сталий туризм. Для його конкретизації договірні держави прийняли восени 2014 року Стратегію сталого розвитку туризму в цьому регіоні. Стратегія була розроблена за підтримки з боку Німеччини в рамках широкого консультаційного процесу. Для забезпечення інституційної сталості стратегії BMUB підтримує подальший проект у Карпатах. Завдяки цьому Стратегія буде наповнюватися конкретними кроками і заходами.

Співпраця у сфері клімату у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (МКI)

Енергоефективні модельні приміщення

Співпраця у сфері захисту клімату здійснюється насамперед у рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (МКI).

Розвиток компетенцій (capacity building) для програми «Перетворення субсидій в інвестиції» («Turning Subsidies into Investments (S21»)

Для підвищення енергоефективності в муніципальних теплопостачальних мережах України та амортизації жорстких соціальних наслідків, спричинених підвищенням цін на енергоносії до рівня ринкових, BMUB спільно з Урядом України, розробило концепцію «Перетворення субсидій в інвестиції» для створення револьверного інвестиційного механізму.

Енергетика, перехід до сталої енергетики у Німеччині (Energiewende)

Alternative Enregieformen - Übersicht

Як в ЄС, так і в усьому світі уважно стежать за німецьким енергетичним переходом; він став свого роду торговельною маркою  Німеччини. Попит на експорт ноу-хау і техніки «зроблено в Німеччині» дуже високий; їх використовують у всьому світі для виробництва струму, тепла та палива з відновлюваних джерел.