Запобігання корупції

Запобігання корупції

Директива від 30 червня 2004 року щодо запобігання корупції у Федеральних адміністративних органах Німеччини визначає правові рамки завдань із запобігання корупції у центральному апараті Федерального міністерства закордонних справ Німеччини і закордонних представництвах. Директива спрямована на те, щоб за допомогою лише кількох чітких правил запропонувати орієнтир для бездоганної, чесної і прозорої адміністративної діяльності.

Korruption Збільшити фото (© colourbox) Етичні принципи і відмова від корупції повинні міцно закріпитися у свідомості співробітників центрального апарату Федерального міністерства закордонних справ, а також відряджених і місцевих співробітників закордонних представництв. Важливими завданнями в рамках запобігання корупції у центральному апараті Федерального міністерства закордонних справ Німеччини і закордонних представництвах є підвищення пильності співробітників до цієї тематики, захист від можливих загроз корупції і дотримання високих етично-правових стандартів як невід’ємної частини всієї адміністративної діяльності.

Контактною особою з питань запобігання корупції у представництві є пан Єнс Краус-Массе.

Винагороди, особисті подарунки або інші переваги

Діє принцип – приймати заборонено!

Без згоди роботодавця співробітникам центрального апарату Федерального міністерства закордонних справ, відрядженим і місцевим співробітникам закордонних представництв заборонено приймати винагороди, подарунки або інші переваги, що мають відношення до їхніх службових повноважень. Всі інші правила зафіксовані у циркулярі Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини від 08.11.2004 р. про заборону прийняття винагород і подарунків у Федеральних адміністративних органах Німеччини, а також у відповідних циркулярних постановах Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Додаткову інформацію і відповіді на часто задавані питання Ви найдете в каталозі питань і відповідей на тему прийняття винагород, подарунків та інших переваг (заохочень), складеному під керівництвом Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини ініціативною групою органів Федеральної адміністрації і ділових кіл з питань запобігання корупції (англ. мовою):

Answers to frequently asked questions about accepting gifts, hospitality or other benefits [pdf, 194.22k]

З питаннями і зауваженнями з тематики запобігання корупції у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини Ви можете також звертатися до Уповноваженої з питань запобігання корупції у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини.

Запобігання корупції